Oslavy 70. výročí založení JAMU

Oslavy 70. výročí založení JAMU

Leoš JanáčekJanáčkova akademie múzických umění slaví letos 70 let od svého vzniku a rozhodně není tou nejstarší. Na počátku všech akademií byla ta platónská, kterou založil kolem roku 387 př. Kr. Platón jako filozofickou školu. Tato akademie sehrála zásadní roli ve vývoji starověké filozofie a vědy a do značné míry určila identitu západní civilizace. V 15. a 16. století byly v Evropě označovány jako akademie mnohé vědecké společnosti a ve století 17. se akademiemi stávají - zejména ve Francii -orgány vědeckého bádání. O století později – přibližně od konce 18. století a ve století 19. jsou však názvem akademie označovány také umělecké školy a umělecké instituce, které se staly centrem zkoumání a bádání v uměleckých oborech.

Založení Janáčkovy akademie múzických umění v Brně bylo inspirováno osobností Leoše Janáčka - skladatele, který většinu svého plodného období prožil v Brně. Právě tento významný skladatel se kdysi pokoušel ustavit hudební akademii v metropoli Moravy. Jeho snažení bylo částečně naplněno založením varhanní školy, která se stala posléze odrazovým můstkem k ustavení konzervatoře v Brně. V předválečném období představovaly konzervatoře a mistrovské kurzy ty nejkvalitnější umělecké vzdělávací instituce. Až po roce 1945 byla ustavena první vysoká umělecká škola - Akademie múzických umění v Praze. Potřebu takovéto vzdělávací instituce shledalo i druhé nejvýznamnější kulturně-historické centrum České republiky – Brno a díky silnému tlaku (nejen) moravských kulturních kruhů, byla 12. září 1947 založena Janáčkova akademie múzických umění se sídlem v Brně, na které dnes studuje na dvou fakultách celkem přes 700 posluchačů divadelních a hudebních oborů, kteří se připravují na svou budoucí uměleckou profesi.

Od svého založení připravila JAMU tisíce absolventů, kteří výrazně přispěli k rozvoji umění a kultury, vzdělávání i vědy. Studenti, absolventi i pedagogové školy dosahují uměleckých úspěchů na pódiích a scénách u nás i v zahraničí. Vzhledem k velikosti JAMU je pozoruhodná i bohatá publikační činnost. Akademie působí ve čtyřech vlastních a dvou nevlastních budovách, má své operní a muzikálové i činoherní divadlo, nahrávací studio, kvalitní knihovnu, ediční středisko. Pořádá ročně na 250 hudebních a přes 150 divadelních veřejných akcí. Zavedením nových oborů např. v oblasti jazzu, poučené interpretace staré hudby, jevištních technologií a multimediálních/audiovizuálních specializací v posledních letech JAMU úspěšně završuje kompletní spektrum studijních předmětů v obou uměleckých druzích.

Do dalších let existence bych naší akademii popřál, aby se dále a úspěšně rozvíjela, posilovala kvalitu svých činností a budovala excelenci v co nejvíce oborech. Aby byla magnetem pro kvalitní zahraniční studenty i pedagogy. Aby její absolventi byli stále více vidět na těch nejšpičkovějších pódiích světa, ale zároveň vyznávali ty staré ideje platónských akademií. Aby kvalitním uměním vytvářeli podhoubí pro emoční a estetické vnímání světa, tak potřebné v současném přeracionalizovaném a komerčním pseudouměním prolezlém světě.

Ivo Medek
rektor JAMU

Váš prohlížeč je zastaralý

Vidíte-li toto okno, pak používáte prohlížeč Internet Explorer verze 8 nebo starší.
Pro bezproblémové zobrazení obsahu tohoto webu si můžete zdarma nainstalovat jakýkoliv z moderních prohlížečů uvedených níže.

firefox chrome safari opera

Zavřít a pokračovat

Vyhledávání

Najdete nás na Facebooku